Riet Wijnen – Conversation Four: First Person Moving

Pense-Bête VI
Object: image and language

Opening: Saturday 19 November, 20-24 hrs
20 November – 18 December 2016
Thu-Sun, 14-18 hrs

Events
Added element by gerlach en koop:
Friday 25 November, 13-18 hrs
Saturday 26 November, 12-18 hrs
Sunday 27 November, 12-18 hrs / drinks from 16 until 18 hrs
Conversation Four: First Person Moving, reading by Will Holder, Falke Pisano and Riet Wijnen:
Thursday 8 December, 20 hrs

Writer
Essay by Ilga Minjon. Read it here: NLEN

Press
Frieze
Critic’s Guide: Amsterdam
Gabriela Acha
20 December 2016
Metropolis M
The Complexity of Conversation – Riet Wijnen at P/////AKT
Hilary Porter
14 December 2016
Het Parool
Abstract gesprek verstomt
Conversation Four: First Person Moving – Riet Wijnen
Edo Dijksterhuis
25 November 2016

 
 

Conversation Four: First Person Moving is the third part in Riet Wijnen’s cycle of work, entitled Sixteen Conversations on Abstraction. The organizing principle of this cycle consists of sixteen fictional conversations, sixteen accompanying works and a sculpture. The conversations and works form a conceptual space, in which the term “abstraction” is examined, formulated, constructed and deconstructed. In each fictive conversation and the accompanying work a particular subject related to the notion of abstraction is examined. The sculpture, which also functions as a diagram, maps the connections between these different conversations. This sculpture can be seen for the first time during the exhibition at P/////AKT.

The central subject of the exhibition Conversation Four: First Person Moving is ‘movement’. The fictive conversation brings together several thinkers and makers from different periods and professions whose practices deal directly or indirectly with the notion of “movement”. The philosopher Thomas Metzinger, feminist writer, teacher, and militant Silvia Federici and the association Abstraction-Création will converse about the significance of this term and its relationship with abstraction.
The conversation is a formal choreography through which movement in the broadest sense of the word is examined; from movements in society and history to movements in the brain. Movements between the inner and outer world, movements between “yes” and “no”, movements between me and we, movements between the concrete and the abstract and movements between lived experience and thinking models.

Steyn Bergs has written a short text for the occasion of this exhibition. Read it here.

On Thursday 8 December at 8pm Will Holder, Falke Pisano and Riet Wijnen will read the script of Conversation Four: First Person Moving.

Pense-Bête VI

In 2016 P/////AKT is focusing on the conceptual legacy of Marcel Broodthaers’ 1964 work Le Pense-Bête and its relevance in current discourse. P/////AKT has outlined six aspects of this keywork, each of which comprises a solo exhibition, a public event and an essay. This sixth and final edition is focusing on image and language. 

This exhibition is made possible thanks to the generous contribution by the Amsterdams Fonds voor de Kunst.

Dutch version

Conversation Four: First Person Moving is het derde deel binnen Riet Wijnens cyclus Sixteen Conversations on Abstraction. Het organiserend principe van deze cyclus bestaat uit zestien fictieve gesprekken, zestien bijbehorende werken en een sculptuur. De conversaties en werken vormen een conceptuele ruimte, waarbinnen de term ‘abstractie’ wordt onderzocht, geformuleerd, geconstrueerd en gedeconstrueerd. In elke fictieve conversatie en het bijbehorende werk wordt een specifiek onderwerp onderzocht dat gerelateerd is aan de notie van abstractie. Het sculptuur, dat tevens als een diagram functioneert, brengt de verbanden tussen deze verschillende conversaties in kaart. Dit sculptuur zal voor de eerste maal te zien zijn tijdens de tentoonstelling bij P/////AKT. 

Het onderwerp dat centraal staat in de tentoonstelling Conversation Four: First Person Moving is ‘beweging’. De fictieve conversatie brengt een drietal denkers en makers uit verschillende periodes en beroepsvelden samen, die zich in hun praktijk direct of indirect tot het begrip ‘beweging’ verhouden. De filosoof Thomas Metzinger, de feministische schrijver, docent en militant Silvia Federici en de associatie Abstraction-Création treden in gesprek over de het belang van dit begrip en de relatie tot abstractie. 
Het gesprek is een formele choreografie waarin beweging in de breedste zin van het woord wordt onderzocht; van bewegingen in de maatschappij en de geschiedenis tot bewegingen in het brein. Bewegingen tussen de binnen en buitenwereld, bewegingen tussen ‘ja’ en ‘nee’, bewegingen tussen ik en wij, bewegingen tussen het concrete en het abstracte en bewegingen tussen geleefde ervaring en modellen van denken.

Steyn Bergs heeft voor de gelegenheid van deze tentoonstelling een korte tekst geschreven.

Op donderdag 8 december om 20.00 uur zullen Will Holder, Falke Pisano en Riet Wijnen het script van Conversation Four: First Person Moving lezen.

Pense-Bête VI

In 2016 richt P/////AKT zich op de conceptuele erfenis van Marcel Broodthaers’ werk Le Pense-Bête uit 1964, en de relevantie ervan in het huidige discours. P/////AKT heeft zes deelaspecten van dit sleutelwerk geformuleerd, waarvan elk uit een solotentoonstelling, een publieke event en een essay bestaat. Deze laatste editie gaat in op de relatie tussen taal en beeld.

Deze tentoonstelling is mogelijk gemaakt met de genereuze hulp van het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

 

 

loading