Upcoming

Johann Arens_LOW

Johann Arens – Findings on Palpation
(Extended Matter IV)

Opening: 23 June, 20-24 hrs
24 June – 22 July 2018

The exhibition features a new film installation resulting from the shared research of Johann Arens and Dr. Alejandro Granados (Research Associate in Biomechanical Engineering at UCL London). It debates the relevance of tactility and contact-based simulation tools and the implications for the plasticity of sculpture as well as human anatomy. The point of departure is the simple observation that both, medical training practice and experientially driven art are conditioned by a shared frustration; the limitation of touch.

The film features two haptic simulation systems; one constructed to allow medics in training to gain experience in patient examination and palpation, the other connecting an historical sculpture to a virtual environment with changed surface resistivity parameters. The increasing relevance of touch-based interfaces for our social environment calls for a critical engagement. The exhibition gauges the significance of computed simulation for cultural artefacts and the intimacy of the audience. What can a heightened awareness of tactility and palpation offer to the principles of contemporary medicine and personalised experience of sculpture?

Johann Arens (b. 1981, Aachen, Germany) uses installation and video to survey the documentary properties of public interiors and their inherent social textures. By deliberately placing artworks atypically he redirects attention to places in the peripheral vision. His sculptures are found embedded in standardised work environments, educational frameworks, community centres, neighbourhood businesses and digital inclusion charities. These site-related interventions are enquiries into the multiple ways novel technologies device our communal life and shape civil behaviour.

The exhibition is realised in collaboration with the AMC medical training centre and generously supported by Amsterdams Fonds voor de Kunst, Mondriaan Funds and Ammodo.

The film project was also supported by SPACE Art+Technology Residency Program, Centre for Engagement and Simulation Science, Imperial College London, EPSRC London Deanery and Health Education North West London.

Findings on Palpation is the fourth part of P/////AKT’s 2018 exhibition program Extended Matter. More information on the program here.

—-

NL

Johann Arens – Findings on Palpation
(Extended Matter IV)

Opening: 23 juni, 20-24 uur
24 juni – 22 juli 2018

Johann Arens presenteert een nieuwe filminstallatie die resulteert uit een onderzoek dat hij samen met Dr. Alejandro Granados (onderzoeker van biomedische techniek aan de UCL in Londen) uitvoerde. Centraal staat de vraag omtrent de relevantie van tactiliteit en op aanraking gebaseerde simulatieapparatuur en de implicaties daarvan voor zowel de plasticiteit in sculptuur als de menselijke anatomie. Het vertrekpunt is de eenvoudige observatie dat beide, de praktijk van medische training en experientiëel georiënteerde kunst, geconditioneerd zijn door een gezamenlijke frustratie: de beperking van het aanraken.

De film toont twee haptische simulatiesystemen; de ene is ontwikkeld om medici in opleiding ervaring te laten opdoen met patiëntenonderzoek en palpatie, en de andere verbindt een historische sculptuur met een virtuele omgeving met veranderde parameters van de oppervlakteweerstand. De toenemende relevantie van op aanraking gebaseerde interfaces binnen onze sociale omgeving vraagt om een kritische benadering. Met de tentoonstelling onderzoekt Arens de significantie van computersimulatie met betrekking tot culturele artefacten en de ervaring van het publiek. Wat kan een verhoogd bewustzijn van tactiliteit en palpatie betekenen voor de principes van de hedendaagse geneeskunde en persoonlijke ervaring van sculptuur?

Johann Arens (b. 1981, Aachen, Duitsland) gebruikt installatie en video om de eigenschappen van openbare interieurs en hun inherente sociale textuur te onderzoeken. Door zijn werk opzettelijk atypisch op te stellen verlegt hij de aandacht naar plekken in het perifere blikveld. Zijn sculpturen worden bijvoorbeeld ingebed in gestandaardiseerde werkomgevingen, educatie instellingen, buurtcentra, lokale bedrijven of centra voor computercursussen. Deze site-related interventies bevragen de verschillende manieren waarop nieuwe technologieën onze manier van samenleven en gedragingen beïnvloeden.

 

De tentoonstelling kwam mede tot stand in samenwerking met het AMC medische trainingscentrum en dankzij de genereuze steun van het Amsterdams Fonds voor de Kunst, Mondriaan Fonds en Ammodo.

De film werd bovendien ondersteund door het SPACE Art+Technology Residency Program, Centre for Engagement and Simulation Science, Imperial College London, EPSRC London Deanery and Health Education North West London.

 

Schermata 2017-12-17 alle 23.17.07