The Life and Death of Works of Art

Christophe Lemaitre will present his new book The Life and Death of Works of Art, followed by a talk with Amelia Groom.

Sunday 6 November, 17-19 hrs

A collection of stories and of theoretical texts, The Life and Death of Works of Art acts as an extension to the 2014 eponymous exhibition at Cneai (Chatou, France) and the panel discussion organized at Treize (Paris, France) in November of the same year. This book, starting with a collection of items that used to be works of art but no longer are, focuses on various material and perceptible continuities crossed by the definition of a work of art. More generally it raises a number of issues on the ontology of the work of art: how does a work of art inscribe itself in the material continuity of the object that contains it and surpasses it? How does the lifespan of a work of art within its object then surpass a human being’s lifespan? Which reasons and which practices govern the conservation and preservation of an artifact? The Life and Death of Works of Art starts where the artworks ceases to be, to find interest in what it becomes. The artist and restorer’s mutually overlapping figures, technological chimeras, biological entities substituted inside the work of art for preservation purposes, museum-targeted reconstitutions, hyper restoration, physically or chemically reconfigured artworks – these are all examples making up the landscape of this book.

Editor: Christophe Lemaitre
Texts by: Christophe Lemaitre, Petra Lange-Berndt, Gregory Buchert, Le Bureau/, Paul-Hervé Parsy, Nathalie Leleu, Amelia Groom. Iconographie/Images : Alexis Guillier.
Design: Spassky Fischer
ISBN: 9-782954-684284
12,5 x 20cm, 224 pages

The event takes place in the context of 
Pense-Bête V
Object: about context
Ana Navas – Placing a mirror at the entry area is a gracious way to welcome wealth in
9 October – 6 November 2016
Thu-Sun, 14-18 hrs

Links:

athousandleaves.org
www.ameliagroom.com
presses.t-o-m-b-o-l-o.eu

———

Dutch version

Als verzameling van verhalen en theoretische teksten treedt  The Life and Death of Works of Art op als een extensie van de gelijknamige tentoonstelling bij Cneai (Chatou, Frankrijk) in 2014 en de paneldiscussie bij Treize (Parijs, Frankrijk) in november van datzelfde jaar. Het boek vangt aan met een verzameling zaken die voorheen kunstwerken waren maar dat nu niet meer zijn, en gaat in op het materiële en waarneembare voortbestaan, afgezet tegen de definitie van een kunstwerk is. Meer algemeen gaat het in op een aantal kwesties omtrent de ontologie van het kunstwerk: hoe is de notie van het kunstwerk ingebed in het materiële object waarin het is vervat? Hoe overstijgt de levensduur van een kunstwerk binnen zijn status als object dan eventueel de levensduur van een mens? Welke argumenten en praktijken zijn bepalend voor het conserveren en behouden van een artefact? The Life and Death of Works of Art begint waar het kunstwerk ophoudt te bestaan en onderzoekt de relevantie van wat het vervolgens wordt. De overlappende figuren van de kunstenaar en de restaurateur, technologische verbeeldingen, plaatsvervangende biologische elementen om het werk te kunnen conserveren, reconstructies voor museale doeleinden, hyper-restauratie, fysiek of scheikundig gereconfigureerde werken – het zijn allemaal voorbeelden van het landschap dat dit boek bestrijkt. 

Redactie: Christophe Lemaitre
Tekstbijdragen van: Christophe Lemaitre, Petra Lange-Berndt, Gregory Buchert, Le Bureau/, Paul-Hervé Parsy, Nathalie Leleu, Amelia Groom. Iconographie/Images: Alexis Guillier.
Design: Spassky Fischer
ISBN: 9-782954-684284
12,5 x 20cm, 224 pagina’s

 

loading