Thomas Swinkels – I Can’t Live in a Living Room – part 3/3


Opening: Saturday 19 November, 20-24 hrs
20 November – 18 December 2016
Thu-Sun, 14-18 hrs

I Can’t Live In A Living Room, part 3/3 is Thomas Swinkels’ third and final exhibition within the context of the P/////AKTPOOL. He will present works and gestures that have been derived from the two previous presentations. For Swinkels, working in the same space for a longer period has constituted a physical relationship to it and forced the works to do so too. By shifting, drilling, tearing down, peeling off and building up Swinkels is trying to get a grip on a structure, or at least, not take it as it is given or as the shell suggests.

The P/////AKTPOOL is a new program that started in January 2016. It allows young and talented artists, who have recently graduated from one of the Dutch academies, an opportunity to develop and showcase their practice in the course of six months, supported by the P/////AKT-team. Each year two top talents are invited to organise three consecutive presentations in the tower-annex, next to the exhibition space. These presentations run simultaneously to the main program. Thomas Swinkels is a 2015 graduate of St. Joost Breda. 

Dutch version

I Can’t Live In A Living Room, deel 3/3 is de derde en laatste tentoonstelling van Thomas Swinkels in het kader van de P/////AKTPOOL. Hij toont werken en gebaren die zijn afgeleid van de twee voorgaande presentaties. Voor Swinkels heeft het werken in een en dezelfde ruimte gedurende een langere tijd een fysieke relatie met die ruimte tot stand gebracht en de werken gedwongen datzelfde te doen. Door schuiven, boren, neerhalen, afpellen en opbouwen probeert Swinkels greep te krijgen op een structuur, of deze in ieder geval niet te nemen zoals hij zich aandient of de schil suggereert.

De P/////AKTPOOL is een nieuw programma dat gestart is in januari 2016. Jonge en getalenteerde kunstenaars, die het voorgaande jaar aan een van de Nederlandse academies zijn afgestudeerd, krijgen de gelegenheid om hun werk gedurende zes maanden verder te ontwikkelen en te tonen, ondersteund door het P/////AKT-team. Elk jaar worden twee toptalenten uitgenodigd om drie opeenvolgende presentaties in de toren-annex naast de tentoonstellingsruimte te realiseren. Deze presentaties lopen synchroon met het reguliere programma. Thomas Swinkels studeerde in 2015 af van St. Joost Breda.

loading