Anami Schrijvers – Pseudomorfose

Between Dark and White III

9 November – 30 November 2008

Anami Schrijvers zoekt met zijn werk de grens op tussen een reële en imaginaire werkelijkheid. Hiertoe zet hij middelen in die zich – binnen het kader van de beeldende kunst – aandienen als herkenbare entiteiten. We zien sculpturale en architecturale objecten, video’s en tekeningen. Zelfs is er sprake van audio. Het geheel heeft alle schijn van een installatie, een totaalbeeld.

Maar waarvan? De wereld van Schrijvers refereert weliswaar aan de onze, maar speelt zich uiteindelijk af op een onbekend plan. Een universum met een andere taal en wellicht ook andere levensvormen; obscuur, ongevormd en rauw. Tekeningen op papier, keurig ingelijst. Grote, amorfe sculpturen van hout en bewerkt plastic. Een stem reciteert wellicht belangwekkende teksten. Onschuldig materiaal, maar in samenhang en uitwerking komt alles op een mysterieuze wijze tot leven.

P/////AKT nodigt voor drie aansluitende presentaties telkens een van de deelnemend kunstenaars uit om zijn/haar mentale ruimte in de fysieke ruimte van P/////AKT te creëren. Dat betekent dat aan alledrie de gelegenheid wordt geboden om een nieuw werk te realiseren en daarvoor elk ook eenmaal de hele ruimte van P/////AKT te benutten. De andere twee reageren op deze grootschalige presentatie door er een kleiner werk naast te plaatsen. De exposanten wordt hiermee dus ook gevraagd om een dialoog met elkaar aan te gaan. Op die manier ontstaan er steeds verschuivende constellaties, waarin vanuit wisselend perspectief een aantal uitersten aan bod komen.

 

loading